Dostawy i zwroty

DOSTAWA, KOSZTY DOSTAWY

 1. Dostawa realizowana będzie za pośrednictwem przewoźnika DPD Polska sp. z o.o. (dalej jako „DPD”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas dostawy wynosi 48 godzin liczonych od momentu wydania zamówienia kurierowi DPD.
 3. W Koncie Klienta dostępna jest informacja o orientacyjnym czasie realizacji zamówienia.
 4. Dostawa zamówienia jest bezpłatna.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. W związku z tym, że Produkty oferowane w Sklepie internetowym Sprzedawcy w przeważającej części stanowią produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji otrzymanej od Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb:
  A. Produkty profilowane (z grafiką na zewnątrz lub wewnątrz) oraz Produkty z grafiką indywidualną nie są objęte prawem do odstąpienia od umowy o którym mowa w Ustawie o prawach konsumenta;
  B. Produkty bazowe podlegają prawu do odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach określonych w ustawie o Prawach konsumenta; Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Postanowienie określone w ust. 1 powyżej stosuje się również do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy zawierają ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych Klientów charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów bazowych o którym mowa w ust. 1B, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną) przesłanego na adres: Colorbox24 sp. z o.o., Borówiec (62-023) ul. Poznańska 52 lub lub przekazanego na adres email: sklep@colorbox24.com. Można także skorzystać ze wzoru formularza (dostępny tutaj) odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy przesłanie do Sprzedawcy informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu o którym mowa w punkcie 1 powyżej.
 4. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia o którym mowa w ust. 1B, umowa uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia o którym mowa w ust. 1B Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy Produktu bazowego jeżeli takowe poniósł (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 6. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia o którym mowa w ust. 1B Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 7. Zwracany Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 8. Zwrotu Produktu należy dokonać na adres Sprzedawcy: ZWROTY – Colorbox24 sp. z o.o., Borówiec (62-023) ul. Poznańska 52.
 9. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.