Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku!

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej www.colorbox24.com, (dalej zwaną „Witryną”, „Stroną” lub „Sklepem”), pozyskanych od Ciebie przez COLORBOX24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borówcu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony związanych z Tobą informacji uzyskanych podczas korzystania z Witryny.

 1. KTO PRZETWARZA TWOJE DANE?
  Administratorem Twoich danych jest COLORBOX24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borówcu przy ul. Poznańskiej 52 (62-023), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000951087, posiadająca NIP: 7773384868, REGON: 521109742 (zwana dalej jako „My”).
  Kontakt:
  Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie na wskazany wyżej adres lub drogą elektroniczną: rodo@colorbox24.com
 2. JAKIE DANE GROMADZIMY?
  Dane zbierane za pośrednictwem Witryny obejmują w szczególności:
  – dane dotyczące Twojej aktywności na Stronie,
  – identyfikator urządzenia,
  – typ przeglądarki, domenę oraz język komunikacji, system operacyjny oraz przypisane mu ustawienia,
  – kraj,
  – strefa czasowa,
  – odwiedzone witryny internetowe,
  – pliki cookie,
  – adresy IP.

Za pośrednictwem Strony, mogą być gromadzone także inne dane, w tym dane osobowe w związku z udostępnieniem w Witrynie formularzy (formularz rejestracji konta /dokonywania zakupów, formularz reklamacji). Każdorazowo zamieszczamy dedykowaną odrębną informację na temat przetwarzania danych osobowych w linku pod formularzem. Rekomendujemy zapoznanie się z ich treścią w przypadku korzystania
z formularzy.

2.1. LOGI SERWERA
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu, tj. zapisywaniu i przechowywaniu w formie plików na serwerze. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Witryną oraz w celu zapewnienia możliwie jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL, czyli adresy internetowe. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
– czas nadejścia zapytania,
– czas wysłania odpowiedzi,
– nazwę stacji – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Witryny nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika,
– informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem i co do zasady okres ich przechowywania wynosi […] dni.

2.2. PLIKI COOKIE
Nasza Strona zbiera dane zawarte w plikach cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Ciebie ze Strony.
Pliki cookie wykorzystywane są między innymi po to, aby stworzyć możliwość odwiedzenia naszej Strony, w celu jej prawidłowego wyświetlania się oraz umożliwienia korzystania z wszystkich jej funkcji.
Stosownie do zastosowanych przez Ciebie ustawień przeglądarki, pliki cookie mogą zostać wykorzystywane także w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z naszej Strony, dzięki czemu możemy stale ulepszać jej funkcjonalność.
Nasza Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji. Prosimy pamiętaj, że strony internetowe innych podmiotów również mogą wykorzystywać pliki cookie. Nie mamy wpływu na strony internetowe podmiotów trzecich i nie jesteśmy odpowiedzialni za pliki cookie, które zbierają lub do których mają dostęp. Klikając na odnośnik lub aplikacje, prosimy pamiętaj, iż każda z nich ma własną politykę stosowania plików cookie. Z tego powodu prosimy, abyś przed rozpoczęciem korzystania z innych stron internetowych lub aplikacji zapoznał się z ich politykami prywatności.

2.2.1. RODZAJE PLIKÓW COOKIE
W zależności od okresu przechowywania na urządzeniu końcowym, wykorzystywane przez nas pliki cookie można podzielić na:
cookie sesyjne: przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
cookie stałe: przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony internetowej poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.
Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy korzystają ze strony.

2.2.2. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE W PRZEGLĄDARCE
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu użytkownika, dając Tobie możliwość zarządzania i / lub usuwania plików cookie zgodnie z własnymi preferencjami.
Link do stosowanego na Stronie narzędzia, umożliwiającego zarządzanie Twoimi preferencjami dotyczącymi instalacji plików cookie, znajdziesz TUTAJ.
W celu usunięcia plików cookie zapisanych na Twoim komputerze, zastosuj się do instrukcji, które producent Twojej przeglądarki udostępnia na stronie pomocy dotyczącej zarządzania plikami cookie w jego produktach.

 1. CELE W JAKICH GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE ORAZ PODSTAWA PRAWNA
  W ramach prowadzenia Witryny przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:
  1) dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych związanych z administrowaniem Witryną – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
  2) udostępniania narzędzi funkcjonalnych, umożliwiających „zapamiętanie” w Witrynie preferowanego przez Ciebie języka – na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez zgodę na instalacje funkcjonalnych plików cookies [art. 6 ust. 1 (a) RODO],
  3) opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników, w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie) – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO] z uwględneniem Twojej zgody na instalacje stosownych plików cookie oraz przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych w związku ze stosowaniem narzędzi Google Analytics,
  4) zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Strony, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
  5) przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
  6) ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
  7) przechowywania danych dla celów archiwalnych – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO].

Podanie danych jest dobrowolne, natomaist ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości korzystania z części usług Strony i Sklepu.

 1. NARZĘDZIA, KTÓRE STOSUJEMY
  W celu umożliwienia nam wykorzystania w sposób zoptymalizowany informacji zawartych między innymi w plikach cookie korzystamy z narzędzi analitycznych. Stosownie do wprowadzonych przez Ciebie ustawień przeglądarki Twoje dane osobowe (zbierane m.in. w formie plików cookie) mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Do profilowania wykorzystujemy narzędzia analityczne Google Analytics. Na podstawie profilowania nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w stosunku do użytkowników naszej Strony.

4.1. GOOGLE ANALYTICS
Korzystamy z narzędzi Google Analytics w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze naszej Strony co umożliwia nam ulepszanie jej struktury i zawartości. Dzięki narzędziom udostępnionym przez Google, Twój adres IP jest anonimizowany.
W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi dostarczanych przez Google, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane do Stanów Zjednoczonych. USA nie podlega decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczącym ochrony danych. Przekazywanie danych do USA wiąże się z ryzykiem możliwego dostępu do powierzanych danych w związku z programami umożliwiającymi amerykańskim władzom publicznym dostęp do danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych do celów bezpieczeństwa narodowego, skutkującego ograniczeniami w zakresie ochrony danych osobowych, które nie są ograniczone w sposób spełniający wymogi merytorycznie równoważne z wymogami prawa UE. Przepisy te nie przyznają osobom, których dane dotyczą, praw, które mogłyby być egzekwowalne wobec władz amerykańskich przed sądami. Podstawą prawną przekazania danych osobowych do USA jest w tym przypadku zgoda wyrażona przez Ciebie w ustawieniach plików cookie. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać klikając w link […].
Zgodnie z warunkami świadczenia usługi Google Analytics, Google oświadcza, iż nie będzie wiązać adresu IP osoby, której dane dotyczą, z innymi posiadanymi przez Google danymi.
Aby zrezygnować z plików cookie Google Analytics, możesz również pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics (ang. Opt-out Browser Add-on): dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.

 1. ŚRODKI TECHNICZNE
  Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny. W szczególności komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer) a nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Ciebie płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. W przypadku korzystania z usług podwykonawców – starannie weryfikujemy ich wiarygodność i stosowane przez nich zabezpieczania w celu ochrony danych użytkowników naszej Witryny. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności zachęcamy aby zawsze zachowywać w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego konta osobom nieuprawnionym prosimy abyś każdorazowo wylogował się po zakończeniu korzystania z Witryny.
 2. ODBIORCY TWOICH DANYCH
  W stosownych przypadkach dane możemy przekazywać:
  – osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  – podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne oraz przestrzeń serwerową, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, dostawcom stosowanych przez nas narzędzi analitycznych (Google Analytics),
  – innym podmiotom, które przetwarzać będą dane osobowe jako niezależny administrator danych: np. firmom kurierskim w celu realizacji wysyłki, firmom obsługującym płatności w ramach Sklepu, partnerom biznesowym w ramach stosowanych w Witrynie narzędzi marketingowych,
  – podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.
 3. OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH
  Zebrane dane w sesyjnych plikach cookie przechowywane są do czasu zakończenia sesji/odwiedzin naszej Strony. Po tym czasie dane nie są przechowywane ani w inny sposób przetwarzane.
  Cookies stałe natomiast pozostaną na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.